Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je středa 23. října 2019, svátek slaví Teodor

ObčanServer 

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS, holubáři,..
  Sportovní areál
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

ObčanServer

Obec Závišice zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer.

Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem:
  • vyhledat pozemek nebo budovu v katastrálním území obce Závišice a konfrontovat s platným Územním plánem Závišic nebo ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
  • měřit vzdálenosti a obsah ploch
  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru
K dispozici je přehledná nápověda – v aplikaci vpravo nahoře

Doporučené nastavení počítače pro běh aplikace zde: AS_klient.doc

Přejít do aplikace zde: http://obcanserver.cz/zavisice
 
Aktualizováno 23-10-2019                   Naše stránky shlédlo již návštěvníků                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz