Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je čtvrtek 09. července 2020, svátek slaví Drahoslava

Projekty s podporou EU 

  Aktuality ObÚ:

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS, holubáři,..
  Sportovní areál
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Projekty s podporou EU
Projekty s podporou EU

Projekty s podporou EU

 • Název projektu: Výsadby krajinné zeleně v obci Závišice
  Operační program: Operační program Životní prostředí
  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/11.11843
  Akceptační číslo projektu: 11083896
  Administrátor grantového schématu: Státní fond životního prostředí ČR
  Žadatel a realizátor projektu: Obec Závišice

  Předmětem podpory byla výsadba krajinné zeleně v katastrálním území obce Závišice. V rámci realizace akce byly provedeny výsadby stromů a keřů ve čtyřech lokalitách v extravilánu obce. Jedná se o polní cesty či bývalé polní cesty, které jsou dnes součástí lánů orné půdy. Cílem projektu bylo řešit účinnou protierozní ochranu zemědělských ploch a současně také zvýšit biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny. Projekt byl realizován a dokončen v roce 2013, v současné době probíhá zajištění udržitelnosti jeho výsledků a výstupů. Celkové náklady projektu byly ve výši 767.524,00 Kč, z toho dotace SFŽP ČR činila celkem 685.619,57 Kč (zbylé náklady na danou akci ve výši 81.904,43 Kč byly poskytnuty z prostředků obecního rozpočtu). Realizací projektu došlo k vytvoření nových či regenerovaných krajinných prvků v celkové délce 2.411 m, a to v celkem čtyřech lokalitách ÚSES (Územní systém ekologické stability) na území katastru obce Závišice.

 • Název projektu: Zateplení kulturního domu v Závišicích č.p. 201
  Operační program: Operační program Životní prostředí
  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.18241
  Akceptační číslo projektu: 13150633
  Administrátor grantového schématu: Státní fond životního prostředí ČR
  Žadatel a realizátor projektu: Obec Závišice

  Obsahem projektové žádosti bylo zateplení budovy kulturního domu v obci Závišice. Realizace prací se uskutečnila v rozsahu existujícího objektu na stávajícím území, nejednalo se o nové staveniště ani objekty. Hlavním cílem zateplení budovy kulturního domu bylo především zajištění snížení spotřeby energie na vytápění v oblasti konečné spotřeby, dále snížení energetických ztrát budovy, zlepšení tepelně technických vlastností obvodové konstrukce, snížení množství emitovaných škodlivých látek do ovzduší, zkvalitnění stavebně technického stavu objektu (zejména otvorových výplní) a úspora provozních nákladů budovy. Projekt byl realizován a dokončen v roce 2013, v současné době probíhá zajištění udržitelnosti jeho výsledků a výstupů. Celkové náklady projektu byly ve výši 1.170.390,00 Kč, z toho dotace SFŽP ČR činila celkem 563.714,49 Kč (zbylé náklady na danou akci ve výši 606.675,51 Kč byly poskytnuty z prostředků obecního rozpočtu). Díky projektu došlo k zateplení budovy kulturního domu v celkové ploše 946 m2. S ohledem na nastavení energetického auditu jsou pak předpokládány úspory ve vztahu k emisím CO2 (11 tun za rok) a ke spotřebě energie (198 GJ za rok).

 
Aktualizováno 09-07-2020                   Naše stránky shlédlo již návštěvníků                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz