Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je středa 27. září 2023, svátek slaví Jonáš

Obec Závišice   Obec ZÁVIŠICE

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 31.08.2023                        
 • Drakiáda 14.10.
 • Pěvecký koncert 7.10.
 • Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2. a 9.10.
 • Taktické cvičení IZS - zásobník plynu Štramberk 22.9.
 • Veřejné projednávání - umístění svítidel VO
 • Informace o zasedání zastupitelstva 13. 9. 2023
 • Sportovní odpoledne TJ 9.9.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Poplatek r.2022-odpadyTP,CHATAŘI-POZOR změna sazby

  (zpráva ze dne 03.01.2022)

  Sazba: 560 Kč/poplatník/rok (280 Kč/poplatník/pololetí)
  1) buď ve dvou stejných splátkách: 280 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
                                                     280 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2022
  2) nebo jednorázově na celý rok:   560 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
  Platba: počet poplatníků x sazba (280 Kč/pololetí nebo 560 Kč/rok):
  1) buď v hotovosti na ObÚ Závišice v úřední dny pondělí a středa 8-10, 14-17 hod.
  2) nebo převodem na účet obce č. 1767239329/0800,
      variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)
  Další informace v Obecně závazné vyhlášce obce Závišice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:
  www.zavisice.cz (Hlavní dokumenty a předpisy-Obecně závazné vyhlášky a nařízení):
  https://www.zavisice.cz/vyhlasky/Obecne_zavazna_vyhlaska_obce_Zavisice_c.2-2021%20o%20mistnim_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi-na_rok_2022.pdf


  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2023

  Česky | English | Deutsch