Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Hlavní dokumenty a předpisy    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Hlavní dokumenty a předpisy  Rozpočet obce Závišice


  Závěrečný účet obce Závišice


  Střednědobý výhled rozpočtu


  Rozpočtová opatření obce Závišice


  Program rozvoje obce Závišice


  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Závišice


  Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Závišice


  Registr oznámení

  Centrální registr oznámení byl zřízen na základě novely zákona o střetu zájmů (č. 14/2017 Sb.) s účinností od 1. 9. 2017. Tímto dnem se rovněž stalo Ministerstvo spravedlnosti ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů, a dále podle § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů") centrálním evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři a správcem Centrálního registru oznámení.

  Centrální registr oznámení se stal informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který Ministerstvo spravedlnosti využívá k výkonu veřejné moci v oblasti střetu zájmů. Na Centrální registr oznámení se zároveň vztahují specifické podmínky pro tvorbu a provoz informačních systémů obsažené v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Zveřejněné osobní údaje jsou v Centrálním registru oznámení vedeny tak, aby nebylo možné jejich automatizované ukládání v internetových vyhledávačích (indexování).

  Oznámení veřejných funkcionářů jsou přístupná pouze na základě žádosti. Žádosti o nahlížení do Centrálního registru oznámení musí splňovat náležitosti § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů.
  https://cro.justice.cz/

  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch