Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    SDH Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Sbor dobrovolných hasičů Závišice

  Hasičárna s auty SDH Závišice
  Hasičárna s auty SDH Závišice

  Starosta: Ing. Josef Kuběna, tel: 721 018 139, hasici.zavisice@seznam.cz
  Velitel jednotky: Tomáš Both, tel: 606 421 539

  Sbor dobrovolných hasičů v Závišicích má již více než staletou hostorii, založen byl v roce 1894.

  Členská základna čítá k prosinci 2022 - 154 členů. Tento počet se samozřejmě přirozeně pohybuje. Hlavní činnou složkou sboru je tzv. výbor SDH, který se skládá s 22 vybraných aktivních členů. Členové výboru se pravidelně schází každý měsíc a zabývají se celkovou činností sboru. Tzn. Příprava kulturních a společenských akcí, jako jsou obecní Dožínky, hasičský ples, hasičské soutěže a součinnost na akcích pořádaných obcí. Rovněž se stará o chod, financováním a přípravu sportovních družstev a jejich podporu, aby mohly tuto činnost vykonávat.


  Sbor aktivně zastupují družstva dětí a mužů, kteří reprezentují sbor i obec v ligových, okresních, krajských, i republikových úrovních požárního sportu a řadí se tak ke špičce v Moravskoslezském kraji. V současné době se nám daří rozvíjet a doplňovat dětská družstva, která také kvalitně zastupují náš sbor. Naší sportovní přípravě a výsledkům značně pomáhá i špičkové obecní sportoviště, které aktivně pravidelně využíváme. Od roku 2002, kdy jsme byli likvidovat následky ničivé povodně v Čechách, se aktivně stýkáme s družebními sbory z Hluboké nad Vltavou a Černovíru u Ústí nad Orlicí. Touto družbou, která už trvá více než 20 let, udržujeme velmi krásné vztahy mezi našimi sbory.

  Cisterna SDH Závišice
  Cisternová stříkačka CAS 25 Škoda 706 RTHP

  Požární ochranu v obci zajištuje zásahová jednotka zařazena do kategorie JPO V., která má základnu v už 99 let staré hasičské zbrojnici a čítá 17 aktivních členů připravených k výjezdu. Jednotka je tak připravena pomoci občanům při živelné pohromě, požáru, či jiné události v obci, ale i mimo ni. Jednotka je vybavena starší cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 Škoda 706 RTHP, 2 kusy stříkaček PPS12, 2 kusy čerpadel Heron, plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou Heron, motorovou pilou Stihl, výbavou na likvidaci bodavého hmyzu a mnohé další techniky. Hasiči jsou vybaveni a chráněni moderními 3 vrstvými obleky, zásahovými botami, rukavicemi i přilbami. V současné době usilujeme o realizaci nové hasičské zbrojnice k potřebám hasičů i k potřebám obce.

  Členové výboru SDH Závišice se stříkačkou
  Členové výboru SDH Závišice s historickou stříkačkou před místním kostelem  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch