Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Obecní úřad Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Obecní úřad Závišice

  Obecní úřad Závišice


  Elektronická podatelna

  E-podatelna - určená pro příjem a odesílání datových zpráv

  (dle Vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů).

  Elektronická adresa elektronické podatelny Obecního úřadu Závišice: podatelna@zavisice.cz

  Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Závišice (obsah není stanoven).

  Pokud to vyžaduje právní předpis, jsou prostřednictvím e-podatelny přijímány a odesílány datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  Další důležité informace týkající se E-podatelny naleznete v přiloženém dokumentu: "Specifikace e-podatelny (doc)".


  Kontakty

  Adresa: Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  Telefony: +420 556 856 000 OBCHODNÍ NABÍDKY NEVOLAT!!!
  Referent: +420 591 141 121
  Účetní: +420 591 141 122
  Starosta: +420 591 141 123 OBCHODNÍ NABÍDKY NEVOLAT!!!
  Údržba obce: +420 771 171 048
  +420 776 337 675
  Správce tělocvičny: +420 773 012 175
  Kulturní dům U Kremlů: +420 773 012 159
  Velitel JSDH: +420 606 421 539
  E-podatelna: podatelna@zavisice.cz
  Informace k e-podatelně
  Email: Starosta obce: starosta@zavisice.cz
  Místostarosta obce: mistostarosta@zavisice.cz

  Ekonom, účetní: obec@zavisice.cz
  Referent: sopuchova@zavisice.cz
  Datová schránka: 4v8bnvn
  WWW: www.zavisice.cz
  Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  Středa:  8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  Provozní doba: Pondělí: 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  Úterý:    7:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  Středa:  7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  Čtvrtek: 7:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  Pátek:    7:00 - 12:00
  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kopřivnice
  Číslo účtu: 1767239329 / 0800
  IČO: 00600709  Zaměstnanci obecního úřadu

  Jméno Funkce Email
  Bc. Pavel Kuběna Starosta starosta@zavisice.cz
  Ladislav Kupčík Místostarosta mistostarosta@zavisice.cz
  Alena Matzková Ekonom, účetní obec@zavisice.cz
  Miroslava Sopuchová Referent sopuchova@zavisice.cz
  Jana Hývnarová Provozní pracovník, archivář
  Josef Socha Pracovník údržby
  Jiří Lošák Pracovník údržby
  Adam Socha Pracovník údržby
  Michal Bortel Provozní KD U Kremlů ukremlu@zavisice.cz  Czech POINT

  Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan".

  Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
  https://www.czechpoint.cz/public/

  Jaké služby poskytuje Czech POINT?
  • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
  • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
  • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
  • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • zprostředkovaná identifikace osoby


  Nakládání s odpady

  Obecní systém odpadového hospodaření: Obecní systém odpadového hospodaření (pdf)

  Výsledky odpadového hospodaření obce: Zprávy za jednotlivé roky 2021, 2022 (pdf) - doplnit odkaz


  Formuláře

  Žádost o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí informace (doc)

  Přihláška a odhláška psa: Přihláška a odhláška psa (docx)

  Žádost o povolení kácení stromu rostoucího mimo les: vyplnit formulář online (Odeslanou žádost vytiskněte, podepište a doručte včetně příloh na ObÚ)

  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV): Žádost o poskytnutí dotace (docx)
        - Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Návrh na změnu územního plánu: Návrh na změnu územního plánu (pdf)


  Poplatky

  Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (fyzická osoba přihlášená v obci Závišice (trvalý pobyt, pobyt cizince) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Závišice): Poplatek - odpady TP a chataři na rok 2024 (pdf)

  Odpadové hospodářství pro podnikající právnické a fyzické osoby: Odpady - Podnikatelé (pdf)

  Místní poplatek ze psů: Poplatek - psi na rok 2024 (pdf)


  Pohřebnictví

  Řád pohřebiště: Řád veřejného pohřebiště obce Závišice (pdf)

  Ceník pohřebiště: Ceník pro veřejné pohřebiště obce Závišice (pdf)

  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch