Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Dožínky v obci Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Dožínky Závišice

  Obecní dožínky Závišice

  Dožínky v Závišicích

  Obecní dožínky se v obci Závišice staly velkou tradicí, konají se již více než 30 let za novodobé historie obce. Místní občané, ale i návštěvníci ze širokého okolí se rádi vracejí a vychutnávají atmosféru jako z dob minulých. Dožínky jsou slavnosti ukončení žní a odměnou a poděkováním za úrodu po měsících náročné dřiny na polích. Lidé je na moravském venkově slavili od nepaměti, jelikož to pro ně byla významná událost.

  Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice

  Společenská událost však vlivem předchozího režimu na dlouhou dobu upadla. Po revoluci se obecní zastupitelstvo společně s místními nadšenci pustili do organizování a vzkříšení této lidové tradice. Za tři desítky let se z tohoto projektu stala velmi žádaná kulturní akce, která překračuje nejen hranice obce, ale i Moravskoslezského kraje. Každoročně v tento den zavítá cca 600-800 návštěvníků, kteří si užívají bohatý program.

  Spustit video - Závišické dožínky

  Dožínky v Závišicích - jak je zachytila Kabelová televize Kopřivnice

  Dožínky začínají krojovaným průvodem přes centrum obce, až na výletiště za místním kulturním domem. V čele průvodu je nesen obecní prapor a dožínkový věnec, za kterým následuje zdobený kočár s panem starostou a paní starostovou. Průvod doprovází dechová hudba Straňanka ze Strání. Následují je členové místních spolků - Sbor dobrovolných hasičů Závišice s historickou stříkačkou, Skauti, Judisté a další. Slavnostního průvodu se účastní mnoho našich občanů všech věkových kategorii oděných do lidových krojů. Někdo má kroje vlastní, pro ostatní je dlouho dopředu chystá místní nadšenkyně. Za nimi následuje historická zemědělská technika, průvod pak ukončují moderní zemědělské stroje místních zemědělců. Po příchodu na výletiště se panu starostovi předává dožínkový věnec a zakrojí se dožínkový koláč, upečený z mouky nové sklizně.

  Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice

  K poslechu i tanci nás celý den provází dechová hudba ze Strání Straňanka, a to již tradičně více než 30 let a vystupují místní spolky se svými programy. Děti mají možnost povozit se na vyzdobených kočárech tažených koňmi a na historickém hasičském automobilu. Dále je pro ně přichystán nafukovací hrad, mini zoo, ukázky řemesel, malování na obličej a další aktivity, a to i na na přilehlém sportovním areálu.

  Během dne je připraven prodej koláčů, tzv. frgálů, maso na grilu z udírny, bramborové placky a další místní speciality. Návštěvníkům je otevřen i medový stánek, kde se všichni mohou seznámit s chovem včel a jejich významem pro krajinu, jak se točí med a ochutnat jej. Bohatý program doplňuje folklorní vystoupení, ukázky lidových řemesel, např. mlácení obilí, řezbářské práce, výrobky z kůže, paličkování aj. z řad lokálních umělců. V podvečer vystupuje známá osobnost z řad české populární hudby.

  Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice

  V neděli po Dožínkách se při mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje děkuje za každoroční úrodu, děti opět v krojích, přinášejí před oltář květiny, plody polí a dožínkový věnec.

  Netradiční upoutávkou na tuto akci jsou poutače umístěné při vjezdech do obce, vytvořené z balíků slámy. Někdy je to kráva, jindy traktor nebo pohádková postava - cokoliv nadšence napadne a zrealizují. Příprava se neobejde bez nápomocných obyvatel a živnostníků.

  Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice

  Dožínky jsou nejvýznamnější obecní akcí a jedinečné v okolí. Touto tradicí usilujeme o uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic v obci Závišice.

  Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice Obecní dožínky Závišice


  Poděkování - XXXII. Obecní dožínky 2023

  Touto cestou chceme poděkovat všem pořadatelům, organizátorům, dobrovolníkům a jejich partnerům za perfektní přípravu XXXII. Obecních dožínek

  DĚKUJEME všem návštěvníkům! Jsme rádi za vaši účast.

  DĚKUJEME také našim dárcům a sponzorům, kteří nás podporují!

  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch