Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je neděle 26. května 2019, svátek slaví Filip

Územní plán Závišic 

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS, holubáři,..
  Sportovní areál
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Územní plán Závišic
Název projektu: Územní plán Závišic
Číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/05.06027
Text: Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Integrovaný operační program

Územní plán Závišic (ÚP Závišic.pdf)

Textová část ÚP Závišic (textová část.pdf)

Grafická část ÚP Závišic - Základní členění území (základní členění území.pdf), legenda (legenda ZČÚ.pdf)

Grafická část ÚP Závišic - Hlavní výkres (hlavní výkres.pdf), legenda (legenda HV.pdf)

Grafická část ÚP Závišic - Doprava (doprava.pdf), legenda (legenda D.pdf)

Grafická část ÚP Závišic - Vodní hospodářství (vodní hospodářství.pdf), legenda (legenda VH.pdf)

Grafická část ÚP Závišic - Energetika a spoje (energetika a spoje.pdf), legenda (legenda ES.pdf)

Grafická část ÚP Závišic - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.pdf), legenda (legenda VPSOA.pdf)

Textová část odůvodnění ÚP Závišic zpracovaná projektantem (textová část odůvodnění.pdf)

Posouzení návrhu řešení ÚP Závišic z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území (posouzení návrhu z hlediska vlivů na URÚ.pdf)

Grafická část odůvodnění ÚP Závišic - Koordinační výkres (koordinační výkres.pdf), legenda (legenda KV.pdf)

Grafická část odůvodnění ÚP Závišic - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf), legenda (legenda VPZPF.pdf)

Grafická část odůvodnění ÚP Závišic - Širší vztahy (širší vztahy.pdf), legenda (legenda ŠV.pdf)Územní plán Závišic - úplné znění po Změně č. 1

Textová část Územního plánu Závišic po Změně č. 1 (Textova-cast-pravniho-stavu-UP-Zavisic.pdf)

Grafická část

- Základní členění území (Zakladni-cleneni-uzemi.pdf)

- Hlavní výkres (Hlavni-vykres.pdf)

- Doprava (Doprava.pdf)

- Vodní hospodářství (Vodni-hospodarstvi.pdf)

- Energetika a spoje (Energetika-a-spoje.pdf)

- Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (Verejne-prospesne-stavby-opatreni-a-asanace.pdf)

- Koordinační výkres (Koordinacni-vykres.pdf)
 
Aktualizováno 26-05-2019                   Naše stránky shlédlo již návštěvníků                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz