Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je pondělí 22. července 2024, svátek slaví Magdaléna

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Prohlášení o přístupnosti    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Závišická vatra a den s myslivci 11.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Prohlášení o přístupnosti

  Obec Závišice se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.zavisice.cz

  Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

  Nepřístupný obsah

  Níže uvedený obsah není přístupný:

  z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Některé informace na tomto webu jsou zvěřejňovány ve nepřístupném formátu. Jedná se zejména dokumenty formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, které přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (např. z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Pro zobrazení PDF dokumentů je zapotřebí mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetových stránek společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Pro zobrazení a editaci souborů ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX využijte běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.
  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.1.2023.

  Prohlášení bylo vypracováno posouzením zpracovatelem těchto internetových stránek - Obcí Závišice.

  Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: obec@zavisice.cz

  Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115, 742 21 Závišice
  email: obec@zavisice.cz

  Postup pro prosazování práva

  V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
  email: pristupnost@mvcr.cz  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch