Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je středa 29. listopadu 2023, svátek slaví Zina

Obec Závišice   Obec ZÁVIŠICE

    Zastupitelstvo obce    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 15.11.2023                        
 • Rozsvěcování Vánočního stromu 30.11.
 • Oprava výtluků od 20.11.
 • Varování před podvodnými SMS a e-maily
 • Vývoz popelnic v pátek 17.11.
 • Zpravodaj Závišan - Listopad
 • Divadelní představení - Blaník 18.11.
 • Lampionový průvod - zrušeno
 • Zobrazit starší aktuality


 • Zastupitelstvo obce Závišice  Zastupitelstvo obce

  Ve volebním období 2022-2026 pracuje 9-ti členné zastupitelstvo ve složení:
  Jméno Funkce Volební strana
  Bc. Pavel Kuběna Starosta (uvolněný) SNK Závišice
  Ladislav Kupčík Místostarosta (neuvolněný) KDU-ČSL
  Ing. Petra Špačková člen SNK Závišice
  Tomáš Both člen SNK Závišice
  Pavla Hyklová člen KDU-ČSL
  Aleš Kuběna člen KDU-ČSL
  Ing. arch. Renata Šablaturová člen Naše Závišice
  Milan Jurák člen Naše Závišice
  Jiří Lošák člen Zdraví Sport Prosperita  Výbory a komise

  Výbory zastupitelstva

  Výbor Předseda Email
  Finanční výbor Ing. Petra Špačková

  členové:
  • Zuzana Pernická
  • JUDr. Rostislav Michálek
  • Kateřina Bothová
  • Karolína Najzarová
  financni@zavisice.cz

  Kontrolní výbor Tomáš Both

  členové:
  • Mgr. Aleš Medek
  • JUDr. Rostislav Michálek
  • Václav Najzar
  • Číp Roman
  kontrolni@zavisice.cz

  Komise zřízené starostou

  Komise Předseda Email
  Kulturní komise Aleš Kuběna

  členové:
  • Renáta Navrátilová
  • Tomáš Novobilský
  • Lenka Michálková
  • Jitka Čablová
  • Bohdana Jarolímová
  • Marie Ulrichová
  • Karolína Najzarová
  • Marie Štěrbová
  • Adam Matula
  • Aleš Jarolím
  • Alžběta Sykalová
  • Kateřina Kotoučková
  • Zdeňka Duráková
  kulturni@zavisice.cz

  Sociální komise Pavla Hyklová

  členové:
  • Najzarová Marta
  • Gajdušková Jarka
  • Slováčková Božena
  • Hyvnarová Jiřina
  • Matula Daniel
  • Bajerová Ludmila
  • Šenková Anna
  • Najzarová Karolína
  • Štěrbová Marie
  • Ulrichová Marie
  socialni@zavisice.cz

  Komise pro mládež, sport a spolupráci s místními spolky a organizacemi Jiří Lošák

  členové:
  • Jana Lošáková
  • Mojmír Pala
  • Adam Kahánek
  • Martin Oborný
  sport@zavisice.cz

  Komise životního prostředí a rozvoj obce Ing. arch. Renata Šablaturová

  členové:
  • Milan Jurák
  • Jan Baďura
  • Petra Hrubá
  • Lenka Juráková
  • Libor Janda
  • Aleš Hanzelka
  zivotni@zavisice.cz  Usnesení zastupitelstva

  Usnesení zastupitelstva obce Závišice obsahuje průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva.

  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2023

  Česky | English | Deutsch