Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je sobota 25. května 2024, svátek slaví Viola

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Myslivecký spolek    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Závišická vatra a den s myslivci 11.5.
 • Zpravodaj Závišan - Květen
 • Odstávka vody 2.5. - Paseky
 • Koncert ke Dni matek 10.5.
 • Honba za čarodějovým pokladem 28.4.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Myslivecký spolek Závišice - Štramberk

  Myslivecký hospodář: Michal Prosek, tel: 606 779 620
  Předseda: Stanislav Kuběna, tel: 776 156 077

  Myslivecký spolek Závišice - Štramberk se stará o zvěř v době nouze tj. především zimní přikrmování a předcházející příprava na toto období. Myslivci také zajišťují péči o zvěř v době kladení mláďat a v době sklizní. V těchto obdobích jsou nejvíce ohrožena mláďata a kojící a vodící matky. V soušasné době se snažíme ochovat koroptev polní a zajistit její návrat do naší přírody.

  Srna s mláďaty
  Srna s mláďaty

  Nejvíce škod na zvěři je zde spácháno především žacími stroji. Samostatnou skupinu ohrožení tvoří toulající se psi a kočky. Členové MS v jarním období procházejí plochy, které mají být sečeny, aby zneklidnili zvěř a ta odtud odešla a nebyla tu v době sečení zraněna. Dále členové myslivecké stráže tlumí zvěř myslivosti škodící, především v době kladení mláďat.


  Liška
  Liška obecná

  Kuna
  Kuna skalní

  Péče o zvěř a myslivecká zařízení

  Členové MS v letním období také suší objemové krmivo a obstarává jadrné a dužnaté krmivo, aby bylo k dispozici v době nouze kdy se s ním přikrmuje zvěř. V letním období se také v našem MS staví krmná zařízení, posedy a pokud jsou stávající zařízení poškozena, opravují se.

  Mezi myslivecké činnosti také patří průběrný odstřel zvěře, který se řídí plány chovu a lovu.


  Les je domov
  Stopy zvěře  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch