Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je středa 30. listopadu 2022, svátek slaví Ondřej

O obci Závišice 

  Aktuality ObÚ:

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS,..
  Sportovní areál
  Pohostinství U Kremlů
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

O obci Závišice
Obec Závišice na mapě


Základní informace o obci Závišice

Zeměpisná poloha: 49° 36' 41" SZŠ a 18° 06' 13" VZD
Moravskoslezský kraj, vzdálenost od Nového Jičína 11 km
Mapa
Zvětšit mapu
Rozloha katastru: 630 ha
Nadmořská výška: 350 m (+/-)
Pošta: Kopřivnice, PSČ 742 21
Telefonní předvolba: ÚTO 556 Nový Jičín
Počet obyvatel: 1062 osob k 1.1.2019


Služby:
Pošta: Kopřivnice 742 21
Otevírací doba:
PO-PÁ 8:00-18:00
SO 8:00-12:00
Pohled na Závišice z Libhošťské Hůrky
Pohled na Závišice z Libhošťské Hůrky
Internet: WIFI: v obci funguje několik bezdrátových WIFI sítí s přístupem na internet
- komunitní síť
- komerční síť

Dále je možný přístup na internet v místní knihovně.

Dostupnost ADSL: ANO

Okolí obce Závišice

Vesnička Závišice se nachází v předhůří Moravských Beskyd, blízko starobylého městečka Štramberka. Skrývá se v údolí po obou stranách říčky Sedničky.

ŠTRAMBERK
Štramberk

Štramberk

Štramberk

Štramberk
Štramberk je rázovité moravské městečko, které pro své jedinečné archeologické a architektonické památky i přírodní krásy patří k nejvyhledávanějším místům novojičínského okresu. Od roku 1950 byl Štramberk chráněnou lokalitou a v roce 1969 se stal městskou památkovou rezervací.

Na vápencovém kopci Kotouči byly nalezeny v jeskyních Šipka a Čertova díra (zasypaná) zbytky sídliště a kosterní pozůstatky klasického člověka neandrtálského z doby asi 40 000 let před n. l., tzv. šipecká čelist, nástroje a zvířecí kosti. Početnější archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné (asi 3000 let před n. l.). V mladší době bronzové (800 let před n. l.) vzniklo na Kotouči hradisko.

Osídlení středověké je doloženo pro první polovinu 13. století, ze které patrně pocházejí zbytky osady v místě zvaném "Plaňava" a dvě tvrzky "Jurův kámen" a "Panská vyhlídka". Štramberský hrad byl založen koncem 13. století jako centrum zbylého zeměpanského majetku po rozdělení držav pánů z Hückeswagen.

Město Štramberk má i své přírodní zvláštnosti. Je významnou paleontologickou lokalitou. Ve štramberském vápenci bylo nalezeno asi 600 druhů zkamenělin korálů, mlžů, korýšů i ryb, z nichž mnohé vlastní místní muzeum. Vyskytoval se zde vzácný motýl jasoň červenooký, o jehož znovuvysazení se úspěšně pokusila organizace Českého svazu ochránců přírody. Také byly nalezeny jinde již nerostoucí vzácné druhy květin.

Muzeum Zdenka Buriana - Štramberk

Více informací na: http://www.stramberk.cz
 

RYBÍ
Rybí Obec Rybí, dříve česky Rybník (v německých textech Reimlich), je údolní ves pod jižním svahem Libhošťské Hůrky a severovýchodními svahy Holiváku, vzdálená 5,5 km na východ od Nového Jičína. Je uzlem tří silnic - Nový Jičín, Kopřivnice, Štramberk. Svou polohou v Podradhošťské pahorkatině zve k turistickým vycházkám po krajině, která je tvarově velmi pestrá - možnost výhledu na Moravskou bránu, Jeseníky, Ostravu, Hostýnské vrchy, Beskydy. Obec se nachází v přírodním parku Podbeskydí, na katastru obce je registrováno celkem 58 významných krajinných prvků.

Nejvýznamnější památkou obce Rybí je kostel Nalezení sv. Kříže , lidová stavba z 15. století, obnoven v r. 1846 - dřevěný ochoz, sluneční hodiny, vnitřní výzdoba ve stylu lidového baroka, železný kříž (jako celek chráněná památka). Dvojitý kříž na věži svědčí o tom, že pochází z doby cyrilo-metodějských. Tento kříž byl roku 1868 velkou vichřicí stržen a na jeho místě je nový podle starého vzoru zhotoven. Hřbitov u kostela - ohrazen zdí se vstupní branou (chráněná kulturní památka).

Více informací na: http://www.rybi.cz
 

KOPŘIVNICE
Kopřivnice

Kopřivnice

Kopřivnice
Město Kopřivnice představuje samostatnou obec a počtem svých k trvalému pobytu přihlášených obyvatel 24 101, z toho v městě samotném 21 594 (v roce 1991) je dnes již druhým největším sídlem na území okresu Nový Jičín hned po okresním městě.

Svým hospodářským významem přesahuje nejen hranice okresu a severomoravského regionu, ale svou průmyslovou produkcí a úspěchy výrobků automobilky TATRA se výrazně zapsala i v povědomí provozovatelů automobilů v celém světě. Rozvoj města je třeba spatřovat v úzké spojitosti se vznikem a postupným rozšiřováním stále progresivnější produkce modeních dopravních prostředků, která byla umocněna zvláště bouřlivým rozmachem výroby nákladních automobilů v posledních dvaceti letech.

Více informací na: http://www.koprivnice.cz
 

PŘÍBOR
Příbor

Příbor

Příbor
Město Příbor je jedním z nejstarších sídel na Novojičínsku, půvabné město je zároveň přirozeným kulturním a společenským centrem východní části okresu. Město leží asi 12 km severovýchodně od Nového Jičína ve zvlněném terénu na obou březích řeky Lubiny. Historické jádro města je rozloženo na strmém svahu spadajícím k levému břehu Lubiny. Nejhezčí pohledy na Příbor a okolí se naskytnou z vrchu Šibeňáku, Hončovy hůrky a z kopců kolem Hájova. Příborem a jeho okolím probíhají důležité silniční komunikace. Městem prochází místní železniční trať Studénka - Veřovice, která má v Příboře stanici a nádraží.

Příbor byl založen jako osada s městským právem mezi léty 1240 - 1251. První písemná zmínka o Příboře je v listině markrabího Přemysla (pozdějšího krále Přemysla Otakara II.) z 12. prosince 1251, v níž Přemysl potvrzuje, že hrabě Frank z Hückeswagenu mimo jiné založil v Příboře kostel.

Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Náměstí bylo od nepaměti čtvercovým tržištěm, ale jeho současná podoba vznikla patrně až při znovuobnovení města po vypálení Švédy v roce 1643. Tři strany náměstí mají dosud podloubí a najdeme tu mnoho architektonicky cenných a chráněných měšťanských domů s dochovanými znaky.

Více informací na: http://www.pribor.eu
 

NOVÝ JIČÍN
Nový Jičín

Nový Jičín

Nový Jičín
Okresní město Nový Jičín je největší sídelní aglomerací okresu a patří k nejvýznamnějším hospodářským, správním, politickým a kulturním střediskům Severomoravského kraje. Rozkládá se na levém břehu řeky Jičínky v malebném prostředí na úpatí výběžků Beskyd. Jeho obyvatelé žijí rušným životem současnosti, zatímco řada starobylých domů, lemujících pravidelný půdorys náměstí, i s renesančním Žerotínským zámkem poměrně zachovalého historického jádra Nového Jičína, tiše vypovídá o dávné a bohaté historii města.

Město vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století jako tržní středisko hradu a panství Starý Jičín na křižovatce obchodních cest z Polska a Slezka do Čech a Uher. První písemná zmínka pochází z roku 1313, kdy král Jan Lucemburský daroval městu právo vybírat mýto. V té době již patřilo i se starojickým panstvím pánům z Kravař, kteří jej drželi do roku 1434. V pramenech se objevuje ještě jedna možnost písemné zmínky. V listině z roku 1293 pro ves Děrné je mezi svědky uváděn rychtář z Nového Města, možného Nového Jičína. Tento údaj zatím není zcela vědecky potvrzen. Naposled ho obhajoval dr. Adolf Turek, známý archivář a historik Severomoravského kraje.

V kulturním životě obyvatel sehrává přední roli Městské kulturní středisko, sídlící v historických prostorách Staré pošty na Masarykově náměstí. Mimo jiné aktivity organizuje každoročně již tradiční městskou slavnost, konanou poprvé v roce 1993. Součástí střediska se stala od roku 1993 i městská knihovna. Významným centrem divadelní kultury se stalo Beskydské divadlo v opravené budově bývalého Německého spolkového domu. Divadlo hostí přední divadelní a hudební soubory republiky a jeho představení jsou vyprodána. Přímo v Novém Jičíně působí mnohé vyspělé kulturní amatérské soubory, jako pěvecký sbor Ondráš se svým zakladatelem Ervínem Bártkem a dnešním dirigentem ing. Karlem Monsportem.Novojičínská písemná paměť je uložena v archivních fondech zdejšího Státního okresního archivu, zatímco muzejní předměty nalézáme v Okresním vlastivědném muzeu. Sídlí v prostorách renesančního Žerotínského zámku a je známé mimo jiné kloboučnickou expozicí. Do dnešních dnů si Nový Jičín uchoval pravidelné historické městské jádro, pro svou jedinečnost a zachování dalším generacím prohlášené Ministerstvem školství a kultury ČSSR 18. ledna 1967 za památkovou rezervaci

Více informací na: http://www.novy-jicin.cz
 
 
Aktualizováno 30-11-2022                   Stránky optimalizované pro IE 11 a Chrome v.83                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz