Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je středa 23. října 2019, svátek slaví Teodor

Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby! 

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS, holubáři,..
  Sportovní areál
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby!

Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby!

 


 


 


Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání


a odstraňování komunálních odpadů: 480 Kč/poplatník/rok.


 


 


Poplatek je splatný:


 


1) ve dvou stejných splátkách: 240 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2019 a


 


                                                  240 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2019,


 


2) jednorázově na celý rok:      480 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2019.


 
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce


 


u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800,


 


variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)


 


 


 


Při platbě přes účet prosíme o úhradu ve správné výši


 


(tj. sazba x počet poplatníků)


 


Bližší informace na www.zavisice.cz (Hlavní dokumenty a předpisy - Obecně závazné vyhlášky a nařízení): 


http://www.zavisice.cz/vyhlasky/Obecne_zavazna_vyhlaska_obce_Zavisice_c.1-2018_o_mistnim_poplatku_(odpady).pdf


 
Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.


 


 


 


 


Každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách probíhá i svoz plastů ve žlutých pytlích od domů.


O zařazení do systému můžete požádat na obecním úřadě.


 


 


 (zpráva ze dne 02.01.2019)


Starší aktuality:

Lampionový průvod (21.10.2019)
Drakiáda (15.10.2019)
Sběr nebezpečného odpadu (01.10.2019)
Čipování psů (01.10.2019)
Sběr nadměrného odpadu (01.10.2019)
Dešťovka – seminář pro veřejnost (01.10.2019)
Upozornění - sběr papíru (01.10.2019)
Oprava sondy-upozornění innogy Štramberk (11.09.2019)
Festival medu a písničky 2019 (04.09.2019)
SDH Závišice - druzí v MČR v požárním sportu (02.09.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 9.9.2019 (02.09.2019)
Uzavírka silnice Závišice - Borovec (29.08.2019)
Soutěž Českého rozhlasu Ostrava (15.08.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 25.7.2019 (18.07.2019)
Sportovně zábavné odpoledne pro děti 21.6.2019 (17.06.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 21.6.2019 (12.06.2019)
Volby do Evropského parlamentu (20.05.2019)
Noc kostelů (17.05.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 22.5.2019 (16.05.2019)
Sportovně zábavné odpoledne pro děti 18.5.2019 (16.05.2019)
Pochod okolo Závišic (02.05.2019)
Sportovně zábavné odpoledne (02.05.2019)
Obecní zájezd (02.05.2019)
ZMĚNA-Stavění Máje,slet čarodějnic,táborák (29.04.2019)
Stavění Máje, slet čarodějnic a táborák (24.04.2019)
Sběr nadměrného odpadu (02.04.2019)
Sběr nebezpečného odpadu (02.04.2019)
Sběr kovového odpadu - středa 10.dubna (01.04.2019)
Očkování psů - pondělí 8.dubna (01.04.2019)
Ukliďme svět - sobota 6.dubna (28.03.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 6.3.2019 (26.02.2019)
Beseda - Keňa z ptačí perspektivy (13.02.2019)
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Závišic (05.02.2019)
Poplatek ze psů na rok 2019 (02.01.2019)
Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby! (02.01.2019)
Štěpánská zábava (23.12.2018)
Omezení provozu obecního úřadu (18.12.2018)
Vánoční jarmark (10.12.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 12.12.2018 (04.12.2018)
Vánoční výstavka (03.12.2018)
Pohádka a Mikulášská nadílka (03.12.2018)
Betlémské světlo 2018 (03.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš (26.11.2018)
Vývoz biologicky rozložitelného odpadu (26.11.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 19.11.2018 (12.11.2018)
Zvonění zvonů 11.11.18-100.výročí konce 1.sv.války (09.11.2018)
Památka zesnulých (01.11.2018)
Ustavující zasedání nově zvoleného ZO 31.10.2018 (23.10.2018)
Lampionový průvod 26.10.2018 (23.10.2018)
Výsledky voleb do ZO (14.10.2018)
 
Aktualizováno 23-10-2019                   Naše stránky shlédlo již návštěvníků                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz