Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je neděle 26. května 2019, svátek slaví Filip

Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby! 

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS, holubáři,..
  Sportovní areál
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby!

Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby!

 


 


 


Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání


a odstraňování komunálních odpadů: 480 Kč/poplatník/rok.


 


 


Poplatek je splatný:


 


1) ve dvou stejných splátkách: 240 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2019 a


 


                                                  240 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2019,


 


2) jednorázově na celý rok:      480 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2019.


 
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce


 


u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800,


 


variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)


 


 


 


Při platbě přes účet prosíme o úhradu ve správné výši


 


(tj. sazba x počet poplatníků)


 


Bližší informace na www.zavisice.cz (Hlavní dokumenty a předpisy - Obecně závazné vyhlášky a nařízení): 


http://www.zavisice.cz/vyhlasky/Obecne_zavazna_vyhlaska_obce_Zavisice_c.1-2018_o_mistnim_poplatku_(odpady).pdf


 
Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.


 


 


 


 


Každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách probíhá i svoz plastů ve žlutých pytlích od domů.


O zařazení do systému můžete požádat na obecním úřadě.


 


 


 (zpráva ze dne 02.01.2019)


Starší aktuality:

Volby do Evropského parlamentu (20.05.2019)
Noc kostelů (17.05.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 22.5.2019 (16.05.2019)
Sportovně zábavné odpoledne pro děti 18.5.2019 (16.05.2019)
Pochod okolo Závišic (02.05.2019)
Sportovně zábavné odpoledne (02.05.2019)
Obecní zájezd (02.05.2019)
ZMĚNA-Stavění Máje,slet čarodějnic,táborák (29.04.2019)
Stavění Máje, slet čarodějnic a táborák (24.04.2019)
Sběr nadměrného odpadu (02.04.2019)
Sběr nebezpečného odpadu (02.04.2019)
Sběr kovového odpadu - středa 10.dubna (01.04.2019)
Očkování psů - pondělí 8.dubna (01.04.2019)
Ukliďme svět - sobota 6.dubna (28.03.2019)
Informace o zasedání zastupitelstva 6.3.2019 (26.02.2019)
Beseda - Keňa z ptačí perspektivy (13.02.2019)
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Závišic (05.02.2019)
Poplatek ze psů na rok 2019 (02.01.2019)
Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby! (02.01.2019)
Štěpánská zábava (23.12.2018)
Omezení provozu obecního úřadu (18.12.2018)
Vánoční jarmark (10.12.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 12.12.2018 (04.12.2018)
Vánoční výstavka (03.12.2018)
Pohádka a Mikulášská nadílka (03.12.2018)
Betlémské světlo 2018 (03.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš (26.11.2018)
Vývoz biologicky rozložitelného odpadu (26.11.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 19.11.2018 (12.11.2018)
Zvonění zvonů 11.11.18-100.výročí konce 1.sv.války (09.11.2018)
Památka zesnulých (01.11.2018)
Ustavující zasedání nově zvoleného ZO 31.10.2018 (23.10.2018)
Lampionový průvod 26.10.2018 (23.10.2018)
Výsledky voleb do ZO (14.10.2018)
Volby do Zastupitelstva obce Závišice (01.10.2018)
Sběr nebezpečného odpadu 5.10.2018 (01.10.2018)
Sběr nadměrného odpadu (10.09.2018)
Poplatek za odpad na 2.pololetí 2018 (05.09.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 12.9.2018 (05.09.2018)
Územní studie krajiny (29.08.2018)
Uzavření Obecního úřadu Závišice (17.08.2018)
Mariánská pobožnost v Závišických Pasekách (03.08.2018)
Údržbář obce – nabídka práce 2 (03.08.2018)
Změny ve vydávání občanských průkazů (28.06.2018)
Změny ve vydávání cestovních pasů (28.06.2018)
Promenádní koncert (23.06.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 27.6.2018 (19.06.2018)
Údržbář obce - nabídka práce (4.6.2018)
Den dětí 2.6.2018 (25.05.2018)
Omezení provozu ObÚ a knihovny 7.5.2018 (06.05.2018)
 
Aktualizováno 26-05-2019                   Naše stránky shlédlo již návštěvníků                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz