Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je středa 29. listopadu 2023, svátek slaví Zina

Obec Závišice   Obec ZÁVIŠICE

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 15.11.2023                        
 • Rozsvěcování Vánočního stromu 30.11.
 • Oprava výtluků od 20.11.
 • Varování před podvodnými SMS a e-maily
 • Vývoz popelnic v pátek 17.11.
 • Zpravodaj Závišan - Listopad
 • Divadelní představení - Blaník 18.11.
 • Lampionový průvod - zrušeno
 • Zobrazit starší aktuality


 • Volby 2021-Informace pro voliče

  (zpráva ze dne 04.10.2021)

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat


       v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin


                                                  v sobotu 9. října 2021 od   8.00 do 14.00 hodin


  v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,


  Závišice 115, 742 21


  (1. patro, přístup po schodišti, není bezbariérový přístup)


  Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.


  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.


   


  Možnost hlasovat do přenosné volební schránky


  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů před volbami Obecní úřad Závišice,


  tel. č.: 556 856 000 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební


  místnost (pouze na území Závišic) do přenosné volební schránky. Tel. č. do volební místnosti:


  773 012 157.


   


   


   


     Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2023

  Česky | English | Deutsch