Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je středa 29. listopadu 2023, svátek slaví Zina

Obec Závišice   Obec ZÁVIŠICE

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 15.11.2023                        
 • Rozsvěcování Vánočního stromu 30.11.
 • Oprava výtluků od 20.11.
 • Varování před podvodnými SMS a e-maily
 • Vývoz popelnic v pátek 17.11.
 • Zpravodaj Závišan - Listopad
 • Divadelní představení - Blaník 18.11.
 • Lampionový průvod - zrušeno
 • Zobrazit starší aktuality


 • Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice

  (zpráva ze dne 28.04.2023)

  Máme pro Vás jednu dobrou a jednu méně dobrou zprávu.
  Dobrá zpráva je, že již brzy budeme mít opravenou komunikaci přes centrum obce. Rekonstrukce vozovky bude provedena včetně lokální sanace okrajů vozovky a recyklace za studena s finální pokládkou dvouvrstvého asfaltobetonového koberce jako vrchní vrstvy.

  Ta méně dobrá zpráva je, že celková doba výstavby činí 60 dní. Během tohoto období dojte k úpravám a omezení silničního provozu, a tím i k ovlivnění života v obci.

  V termínu od 11.5. do 30.7.2023 bude v obci úplná uzavírka silnice č. III/4822 „Mimo dopravní obsluhu a vozidla stavby“ (kdo je dopravní obsluha a může zde vjíždět se dozvíte pod článkem níže). Dbejte zvýšené pozornosti – projíždíte stavbou.
  Dále, v termínu od 26.6. do 9.7.2023, bude z technologických důvodů nutné silnici uzavřít zcela na dobu cca 4 dnů, mimo vozidla stavby. Zhotovitel nám přislíbil, že udělá vše pro to, aby se uzavírkou vyhnul naší cyrilometodějské pouti. Nemějte obavy, kolotoče přijedou.

  Chodníky pro pěší nebudou omezeny. Při přechodu vozovky dbejte zvýšené opatrnosti – procházíte stavbou.

  Schéma s vyznačení dopravního značení a objízdné trasy jsou uvedeny na obrázku č.1 a na webových stránkách obce: https://www.zavisice.cz/download/2023-zavisice-rekonstrukce-silnice-objizdna-trasa-a-znaceni.pdf

  Jelikož dojde během rekonstrukce i k dočasnému uzavření parkovacích ploch před obecním úřadem, samoobsluhou a Pohostinstvím U Kremlů, určili jsme náhradní parkovací plochy:
  - Jako záchytné parkoviště pro návštěvníky úřadu, ZŠ a MŠ, samoobsluhy, kostela, případně občanům, jenž se během rekonstrukce nedostanou autem ke svému domu, bude vyhrazena asfaltová plocha vedle víceúčelového sportovního hřiště.
  - Zaměstnanci školy a školky parkují podél potoka U Kremlů, nezabírejte, prosím, tato parkovací místa.
  Plochy pro parkování jsou vyznačeny na obrázku č.2 a na webových stránkách obce: https://www.zavisice.cz/download/2023-zavisice-rekonstrukce-silnice-nahradni-parkovani.jpg

  Všem předem děkuji za toleranci a trpělivost a pevně věřím, že se nám podaří s těmito omezeními vypořádat. Odměnou nám bude nová, zrekonstruovaná silnice v naší obci Závišice!

  Bc. Pavel Kuběna, starosta

  Kdo je dopravní obsluha?
  Zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří: „Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“

  Bude se vydávat povolení na vjezd?
  Ne. Vjezd pouze pro dopravní obsluhu (viz výše) a vozidla stavby.

  Plán BOZP:
  https://www.zavisice.cz/download/plan-bozp-cesta.png  Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2023

  Česky | English | Deutsch