Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je sobota 25. května 2024, svátek slaví Viola

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Závišická vatra a den s myslivci 11.5.
 • Zpravodaj Závišan - Květen
 • Odstávka vody 2.5. - Paseky
 • Koncert ke Dni matek 10.5.
 • Honba za čarodějovým pokladem 28.4.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice - aktualizace

  (zpráva ze dne 20.06.2023)

  AKTUALIZACE k datu 07.07.2023
  Aktuální informace ze stavby a důležité upozornění - Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice – průtah

  Prodlení z důvodu propadlého kanalizačního potrubí před ZŠ a ObÚ. Probíhají práce na opravě tohoto potrubí.
  Jakmile bude opraveno, začne se s pokládkou asfaltového koberce - výhledově nejdříve 13.7.2023.
  Pokládání asfaltu by mělo být dokončeno do 20.7.2023.


  Upozornění pro obyvatele, kteří nemají jinou možnost příjezdu ke své nemovitosti:
  - Parkujte, prosím, v době pokládání asfaltu jinde tak, abyste nebyli uvězněni během prací.


  ===========================

  Starší informace:

  AKTUALIZACE k datu 04.07.2023
  Aktuální informace ze stavby a důležité upozornění - Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice – průtah
  Momentálně je stavba cca do 9.7. pozastavena z důvodu propadlého kanalizačního potrubí před ZŠ a ObÚ. Probíhají práce na opravě tohoto potrubí.
  Jakmile bude opraveno, začne se s pokládkou asfaltového koberce - výhledově od 10.7.2023.
  Pokládání asfaltu by mělo být dokončeno do 14.7.2023.


  POZOR ZMĚNA! - UZAVÍRKA 1:
  V termínu od 26.6. do přibližně 3.7.2023 bude silnice ZCELA UZAVŘENA Uzávěra je z technologických důvodů – pokládka a zrání cementové směsi. Bude zde probíhat tzv. recyklace za studena.

  Princip recyklace za studena: Před samotnou recyklační kolonou, která se skládá z cisteren na vodu, asfaltového pojiva a samotného recykléru, je přímo na vozovku rozhrnut materiál (kamenivo, R-materiál) z důvodu zlepšení čáry zrnitosti výsledné směsi a dále hydraulické pojivo - cement. Na takto připravený povrch najede recyklační kolona, ve které v jednom pracovním cyklu dochází k rozpojení stávající konstrukční vrstvy frézovacím bubnem, kontinuálnímu dávkování předepsaných množství vody a asfaltového pojiva v míchacím prostoru kolem frézovacího bubnu a následnou pokládku recyklované směsi na vozovku. Rovnací lištou, dochází k rovnoměrnému rozhrnutí směsi pomocí šneků před lištou, srovnání a předhutnění recyklované směsi. Následuje zhutnění nové konstrukční vrstvy vyrobené z recyklované směsi a její zrání.
  Provozem na komunikaci během zrání cementové směsi by docházelo k defektům!
  Na takto připravenou a vyzrálou plochu se pokládá asfaltová vrstva.


  UZAVÍRKA 2:
  O UZAVÍRCE v délce trvání 2-3 dny počátkem července, kdy budou probíhat práce - pokládka asfaltové vrstvy, Vás budeme informovat. Přesný termín momentálně neznáme.

  O zahájení i ukončení obou uzavírek Vás budeme informovat prostřednictvím SMS, na webu obce www.zavisice.cz, na Facebooku #obec.zavisice a v místním rozhlase.

  Upozornění pro obyvatele, kteří nemají jinou možnost příjezdu ke své nemovitosti:
  - Parkujte, prosím, v době úplné uzavírky jinde tak, abyste nevjížděli na uzavřenou komunikaci.  Upozornění pro všechny občany:
  - V době úplné uzavírky, prosím, nejezděte po a ani nekřižujte komunikaci, aby nedošlo k jejímu poškození.
  - Bude zde zvýšený dozor PČR.
  - Jezděte pomalu – hodně se práší! Nedělejte sousedům, bydlící v blízkosti stavby, peklo.
  - Během procesu recyklace za studena bude ještě více zvýšená prašnost. Situaci budou zmírňovat kropící vozy.


  Hlavní objízdná trasa:
  Schéma s vyznačení dopravního značení a objízdné trasy jsou uvedeny na obrázku č.1 a na webových stránkách obce: https://www.zavisice.cz/download/2023-zavisice-rekonstrukce-silnice-objizdna-trasa-a-znaceni.pdf

  Parkování:
  Jelikož dojde k dočasnému uzavření parkovacích ploch před obecním úřadem, samoobsluhou a Pohostinstvím U Kremlů, využijte náhradní parkovací plochy:
  - Jako záchytné parkoviště pro návštěvníky úřadu, ZŠ a MŠ, samoobsluhy, kostela, případně občanům, jenž se během rekonstrukce nedostanou autem ke své nemovitosti, bude vyhrazena asfaltová plocha vedle víceúčelového sportovního hřiště.
  - Zaměstnanci školy a školky parkují podél potoka U Kremlů, nezabírejte, prosím, tato parkovací místa.
  Plochy pro parkování jsou vyznačeny na obrázku č.2 a na webových stránkách obce: https://www.zavisice.cz/download/2023-zavisice-rekonstrukce-silnice-nahradni-parkovani.jpg

  Na závěr bezpečnostní upozornění: Dbejte zvýšené pozornosti – projíždíte stavbou.
  Při přechodu vozovky dbejte zvýšené opatrnosti – procházíte stavbou.

  Všem předem děkuji za toleranci a trpělivost a pevně věřím, že se nám podaří s těmito omezeními vypořádat. Odměnou nám bude nová, zrekonstruovaná silnice v naší obci Závišice!

  Bc. Pavel Kuběna, starosta


  Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice - aktualizace

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch