Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je neděle 14. dubna 2024, svátek slaví Vincenc

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 21.03.2024                        
 • Loutkové divadlo 13.4.
 • Ukliďme Závišice 13.4.
 • Divadelní představení - Lakomec 7.4.
 • 14. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 25.3.
 • Velikonoční tvoření s minijarmarkem
 • Zápis do 1. ročníku ZŠ - 9.4.
 • Úplná uzavírka kruhového objezdu - Lubina
 • Zobrazit starší aktuality


 • Přerušení dodávky elektrické energie 28.8.

  (zpráva ze dne 07.08.2023)

  Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru obce Závišice dne 28. 8. 2023 od 7:30 do 16:30 v rozsahu uvedeném níže:

  Závišice (okres Nový Jičín)
  č. p. 1-10, 12-20, 22-27, 29-43, 45-52, 55, 56, 57, 59-64, 66-70, 72-79, 83-89, 91-112, 114, 115, 116, 118-134,
  136-169, 171-254, 257, 259-267, 269-280, 282, 283, 285, 287-292, 294-298, 300-310, 312-320, 322, 323,
  331, 332, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 342, 344, 346-350, 352, 354, 356, 357, 358, 360, 363, 369, 370, 388,
  391, 392, 393

  kat. území Závišice (kód 791261): parcelní č. 28, 40/1, 43, 53/3, 81/1, 94/3, 115, 200/2, 217/1, 236/1, 242,
  242/1, 386, 392, 422, 572/15, 681/122, 681/128, 685/67, 685/79, 685/93, 695/4, 756/1, 781/2, 795/1, 795/6,
  887/3, 890/8, 914/12, 923/3, 925/6, 928, 946/3, 964/7, 990, 1005/3, 1017/4, 1025/8, 1039/1, 1048, 1070/1,
  1071, 1080/8, 1080/10, 1080/16, 1080/26, 1127/14, 1132/1, 1132/5, 1148/12, 1148/20, 1148/24, 1183/2,
  1190/2, 1191/1, 1199/6, 1205/5, 1205/6, 1215/1, 1217/78, 1247/2, 1254, 1258/3

  Příbor (okres Nový Jičín)
  Štramberská: č. p. 438, 439, 474, 482, 494, 624, 1620

  UPOZORNĚNÍ
  Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
  zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

  Mgr. Ondřej Horák
  Vedoucí odboru Obsluha partnerů
  ČEZ Distribuce, a. s.

  Přerušení dodávky elektrické energie 28.8.

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch