Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Poplatek ze psů na rok 2024

  (zpráva ze dne 04.01.2024)

  Držitel psa je povinen podat ohlášení ke vzniku poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen podat ohlášení o zániku poplatkové povinnosti.

  Účelem poplatků ze psů je snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů v obci. Poplatky pokrývají náklady na udržování čistoty obce – např. úklid psích exkrementů z veřejných prostranství. Hradí se z nich tzv. psí známka, administrativa spojená s evidencí. Dále tento poplatek pokrývá náklady na odchyt toulavých psů. A v neposlední řadě také odklízení přejetých psů ze silnic a zajištění jejich asanace v kafilerii, pokud se nepodaří dohledat jejich majitele.

  Od letošního roku je těchto poplatků hrazeno doplňování sáčků pro pejskaře, nákup a opravu košů určených na psí exkrementy apod.

  Sazba:
  • 120 Kč za prvního psa

  • 180 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele


  Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
  • platba v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Závišice v úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA 8-12, 13-17 hodin

  • platba bezhotovostním převodem na účet obce 1767239329/0800
   • variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001)


  Splatnost: 31. 3. 2024

  Příklad platby: 1 pes (1 držitel): 120 Kč
  2 a více psů (1 držitel): 120 Kč + 180 Kč + 180 Kč

  Více informací: https://1url.cz/@zavisice-psi-2024


  Poplatek ze psů na rok 2024

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch