Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Poplatek za svoz komunálního odpadu 2024

  (zpráva ze dne 02.01.2024)

  Nový zákon o odpadech říká, že obce s nadlimitním množstvím směsného netříděného odpadu budou za toto nadlimitní množství platit rok od roku více peněz. Naše obec se díky dlouhodobému poctivému třídění odpadů pohybuje s produkcí netříděných odpadů někde uprostřed, tudíž pokud budeme v naší snaze nadále pokračovat, nemusíme mít z výrazného zdražení strach.

  Bohužel však rostou náklady související se svozem tříděných i netříděných odpadů. Zvyšuje se poplatek za uložení na skládku, náklady též ovlivnila výrazně rostoucí inflace. Důležité je připomenout, že náklady obce se v příštím roce zvednou i vlivem vládního balíčku a rozdílné sazbě DPH, která se zvyšuje z 15 na 21 %.

  Snažíme se minimalizovat dopad na naše občany, zároveň však musíme brát ohled na potřeby obce.
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2024 stanoven na 750 Kč / poplatníka.

  Chápeme, že každé navýšení finančních výdajů domácnosti může být náročné. I přes toto navýšení bude obec službu dotovat. Ke každému z 1250 poplatníků budeme doplácet 42 korun navíc z rozpočtu obce.

  Platby za poplatky si občané mohou rozložit do splátek. U vícečlenných rodin může jednorázová úhrada poplatku způsobit těžkosti, proto nabízíme možnost platby ve dvou splátkách s tím, že polovina částky se hradí do konce března, celý poplatek pak musí být uhrazen do konce září.

  Sazba a splatnost: 750,- Kč/poplatník/rok (375,- Kč/poplatník/pololetí):

  • jednorázově na celý rok: 750,- Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2024
  • ve dvou stejných splátkách:
   • 375,- Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2024
   • 375,- Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2024


  Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
  - platba v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Závišice v úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA 8-12, 13-17 hodin
  - platba bezhotovostním převodem na účet obce 1767239329/0800

  Platba:
  • fyzické osoby přihlášené v obci Závišice (trvalý pobyt, pobyt cizince):
   • variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků za odpady (např. 12400003)
  • vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Závišice tzv. „CHATAŘI“
   • variabilní symbol:
    • číslo popisné nebo evidenční rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
    • nebo číslo parcely pozemku, na které je stavba pro rodinnou rekreaci umístěna


  Do textu uveďte: Odpady - jméno a příjmení poplatníka

  Poplatník, který v průběhu kalendářního roku změní adresu trvalého pobytu, může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka může požádat o vrácení přeplatku dědic v případě zařazení přeplatku do dědického řízení.

  Více informací: https://1url.cz/@zavisice-odpady-2024

  Vývoz popelnic (směsného odpadu) probíhá každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.

  Odvoz plastů ve žlutých pytlích od domů probíhá každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách.
  O zařazení do systému můžete požádat obecní úřad (tel. 556 856 000, obec@zavisice.cz)


  Proč je třídění odpadu důležité?
  Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je předcházet jejich vzniku. Když už nám ale odpad vznikne, je důležité jej správně vytřídit. Třídění odpadu umožňuje, aby materiál neskončil spolu s ostatními odpady na skládce, ale mohl být znovu využit, tedy zrecyklován – vytříděné odpady tak mohou sloužit jako vstupní surovina pro vznik nových výrobků, které můžeme další dlouhé roky používat. Cílem je co nejvíce odpadů tímto způsobem opětovně využít.

  Pokud je kontejner plný, neodkládejte odpad vedle kontejneru (psi a vítr znečistí odpadky široké okolí). Informujte, prosím, ObÚ pro vývoz. Děkujeme!

  Prosíme Vás o zodpovědný přístup, snažte se třídit co nejvíce. My se budeme snažit, abyste k tomu měli kvalitní podmínky.


  Poplatek za svoz komunálního odpadu 2024

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch