Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Informace pro občany k dani z nemovitých věcí

  (zpráva ze dne 22.01.2024)

  Středa 31. ledna je posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024. Finanční úřad proto od 22. ledna do 2. února rozšiřuje úřední hodiny, v nichž lze získat pomoc specialistů. Přiznání lze v tomto období na všech územních pracovištích podat nebo osobně konzultovat od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14:00 hodin. K zodpovězení dotazů mohou občané využít také infolinku, na které odpovídají specialisté na daň z nemovitých věcí.

  Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2023 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny pozemky a zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. 1. 2024.

  Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2023 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání pokud jsou ke dni  1. 1. 2024 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2023 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2024 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

  Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2023. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.
  V roce 2023 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu
  pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2024.

  Další důvody pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí plynou z novely zákona o dani z nemovitých věcí. Nejčastější důvody pro podání přiznání a další podrobné informace k novele naleznete na webu FS zde
  S dotazy k dani z nemovitých věcí se občané mohou obracet na všechna územní pracoviště finančního úřadu, ale rovněž na speciální informační linku Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj na telefonním čísle 596 651 177. Infolinka je v provozu od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14.00 hodin.

  Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo vytisknout. Využít lze rovněž službu předvyplnění přiznání.
  V DIS+ můžete využít také službu Ověření na katastr nemovitostí, pomocí které si lze zkontrolovat daňové přiznání oproti údajům v katastru nemovitostí, ještě před odesláním daňového přiznání na finanční úřad. Všechny tiskopisy a informace lze získat bez osobní návštěvy úřadů na www.financnisprava.cz

  Placení daně z nemovitých věcí Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) končí 31. května 2024. Finanční správa bude poplatníky informovat o výši jejich daňové povinnosti jako
  tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na územních pracovištích finančního úřadu.
  Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Obdobně je tomu i v případě uživatelů DIS+,
  kteří najdou informace pro placení daně v DIS+ v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU → Daň z nemovitých věcí a nebude jim již zasílána složenka. Poplatníkům, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, budou informace pro placení daně z nemovitých věcí doručeny na e-mail a poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, bude provedena úhrada daně tímto způsobem.

  Jak si placení usnadnit, sobě ušetřit čas a státu poštovní poplatky?
  Úplně nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí SIPO na webových stránkách Finanční správy.

  Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí Zasílání údajů pro placení daně e-mailem na webových stránkách Finanční správy.

  V Ostravě dne 18. ledna 2024
  Ing. Petra Homolová
  tisková mluvčí finančního úřadu

  Informace pro občany k dani z nemovitých věcí

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch